Červen 2022

Zobrazeno: 7639

ZÁPIS pro přijímání dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

středa 15. 6. 2022 od 15:00 do 16:30 hodin v budově základní školy Lešany 42

- při zápisu si lze prohlédnout základní či mateřskou školu

- do základní školy lze přijmout 18 žáků, přednostně budou přijati žáci s pobytem ve spádové oblasti obce Lešany, žákům jsou poskytovány sešity a pracovní sešity zdarma, žákům 1. ročníku i výtvarné potřeby

- do mateřské školy lze přijmout 1 dítě ve věku od 3 let

Výsledky dodatečného zápisu do MŠ a ZŠ

Do ZŠ byli přijati žáci s těmito registračními čísly: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Do MŠ byly přijaty děti (později se kapacita uvolnila) s registračními čísly: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

 

Akce v ZŠ:

1. 6.- Den dětí na zahradě ZŠ- pro děti ZŠ i MŠ

6. 6.- společná snídaně žáků ZŠ 

15. 6.- fotbalové dopoledne v Jílovém u Prahy- žáci 1. a 2. ročníku

22. 6.- olympijský běh- v 10 hodin na fotbalovém hřišti- žáci ZŠ

23. 6.- 16:30- schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

          -17:30 hodin-  krátké vystoupení žáků pro rodiče na školní zahradě a neformální setkání s rodiči

          - 19 hodin- spaní dětí ve škole

24. 6.- návštěva truhlářské díny pana Zalabáka- projektový den

27. 6.- sportovní den v ZŠ

28. 6.- v MŠ od 9 hodin vystoupení kouzelnice Adonis- děti MŠ a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ

           - níávštěva Síně Františka Hrubína v Lešanech- 3.- 5. ročník

29. 6.- turistický den- Zbořený Kostelec

30. 6.- 8:00 slavnostní rozdávání vysvědčení na nádvoří zámku v Lešanech