Duben 2022

Zobrazeno: 7107

Zápis do základní školy

V úterý 19. 4. od 15 do 17 hodin proběhne v budově ZŠ zápis do 1. ročníku. Týká se dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let. K zápisu musí přijít i děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

S sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Přijaty k základnímu vzdělávání byly děti s registračním číslem 1, 2, 3.

Akce ZŠ v dubnu

29. 4.- soutěž Mladý zahrádkář v DDM Benešov (vybraní žáci 3.- 5. ročníku)

29. 4.- divadelní představení v MŠ- děti MŠ  a žáci ZŠ

28. 4.- ve ŠD od 14 hodin Čarodějnice s opékáním špekáčků

14. 4.- velikonoční prázdniny

12. 4 - od 16:30 hodin jarní besídka s prodejem výrobků žáků. Výtěžek bude zaslán na pomoc Ukrajině. Na konto Českého červeného kříže bylo zasláno 4 000,-Kč.

11. a 12. 4 proběhnou třídní schůzky- konzultace s rodiči (dle rozpisu)

8. 4.- žáci 3.- 5. ročníku navštíví budovu Senátu ČR