Červenec 2021

Zobrazeno: 7240

LETNÍ KEMP AIRFORCE

12. - 16. 7. 2021 proběhne v ZŠ Lešany letní příměstský tábor- letní kemp Airforce.

Dětem je denně zajištěna osmihodinová péče, obvykle od 8 do 16 hodin. Každý kemp trvá vždy pět dnů, přičemž děti absolvují každý den celkem čtyři devadesátiminutové sportovní a zábavně-výukové bloky.

Témata bloků jsou:

Všeobecný pohybový rozvoj: základní gymnastika, míčové hry, netradiční sporty (žonglování, diabolo, yoyování, kanjam, Ultimate Frisbee, pouštění draků), smyslové hry, stolní hry

Environmentální vzdělávání: voda, vzduch, půda, stav nebezpečí, příroda a já

Teambuildingové aktivity: spolupráce dětí, budování sebedůvěry

Moderní hudební výchova: přípravná cvičení a práce s hlasem, rytmická průprava, hudební analýza, skladba, hudební synestezie

Využívána jsou prioritně venkovní hřiště, školní třídy a pokud to umožňují podmínky, také blízká okolí školy.

Denně je zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den.

Díky Výzvě MŠMT jsme schopni kurzy uskutečnit pro děti zcela zdarma.

Přihlášky probíhají pomocí rezervačního systému na adrese www.zsprodeti.cz(Letní kempy Airforce- ZŠ Lešany), naplněnost musí být min. 15 dětí, které letos navštěvovaly některou záklaní školu.

KOORDINÁTOŘI PROJEKTU

Mgr. Omar el Karib  Absolvent magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2009) • Spoluzakladatel a provozní manažer ZŠ Plavání a ZŠ PRO DĚTI (od 2017) - školy v přírodě s výukou plavání, environmentální kurzy, školy v přírodě, vzdělávací aplikace, autor dětské knižní publikace Ostrov Socci

Marcel Valouch  Absolvent ASA výukového programu pro učitele plavání, Londýn, Velká Británie (2012) • Spoluzakladatel a provozní manažer ZŠ Plavání a ZŠ PRO DĚTI (od 2017) - školy v přírodě s výukou plavání, environmentální kurzy, školy v přírodě, vzdělávací aplikace • Držitel certifikátů vodní záchranné služby z Velké Británie a USA (2012)

Matěj Černý  Absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka a HAMU • Hudebník, učitel hudby a pořadatel kulturních akcí

Klára Böhmová  Absolventka bakalářského studia Psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (2019) a Absolventka Mezinárodní Konzervatoře Praha obor Bicí nástroje (2016)

Mgr. Alena Bendová  Absolventka magisterského studia Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (2014). Absolventka certifikovaného bakalářského programu Psychologie zdraví a kvality života• Lektorka výchovně vzdělávacího environmentálního projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) ve školách v ČR (2019-2020) ta (2010).

Hravou formou nahrazujeme hodiny tělesné výchovy, hudební výchovy a fragmentálně dalších předmětů, o které děti přišly v důsledku vládních opatření při epidemii COVID.

Zlepšujeme hrubou i jemnou motoriku žáků

Budujeme trvale udržitelný pozitivní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám obecně, jakožto zásadnímu preventivnímu prostředku vůči škodlivým společenským vlivům

Konkurujeme sociálním sítím a počítačovým hrám a ukazujeme dětem sílu fyzických zážitků a aktivně stráveného času

Unikátní metodikou hudební výchovy budujeme u dětí muzikalitu a vztah k umění obecně

Posilujeme vnímání hudby a přirozenou formou učíme pochopit její základní mechanizmy

Pomáháme dětem rozvíjet kreativitu a abstraktní myšlení

Klademe důraz na poznávání fauny a flory a všech přírodních mechanismů a snažíme se přispět k ambici budování lepšího světa pro rostliny, zvířata i lidi.

Do všech společných aktivit vnášíme přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu

Zásluhou pečlivě připraveného a pestrého programu tráví děti intenzivně a smysluplně svůj volný čas

Volíme aktivity odpovídající věku a úrovni duševní i pohybové zdatnosti všech účastníků