Květen 2021

Zobrazeno: 6644
Výsledky přijímacího řízení předškolního vzdělávánípro školní rok 2021/2022
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lešany vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání:
 
Přijaty byly děti s přidělenými registračními čísly:
1
2
3
4
5
6
7

 

Aktuální oznámení

Základní škola

Od pondělí 17. května  bude vyučování probíhat v běžném režimu podle rozvrhu hodin na II. pololetí:

- všichni žáci se budou učit od 8: 00 hodin

- všichni žáci mohou navštěvovat školní družinu

- v rámci školní družiny budou probíhat zájmové kroužky: výtvarný, sportovní a taneční

- žáci budou testováni 1 x týdně (vždy první den osobní přítomnosti ve škole)

- ve vnitřních prostorách školy je stále povinnost nosit roušku

 

Mateřská škola

- od pondělí 3. května bude nastaven běžný režim v oddělení Berušek i Sluníček pro všechny děti (do MŠ mohou všechny děti, nebudou testovány a nemusí nosit roušky) 

 

Zápis do mateřské školy

do školního roku 2021- 2022 probíhá distanční formou 3.- 11. 5. 2021

 

Kritéria přijetí dítěte do MŠ:

- zahajuje povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. dosáhne věku 5 let), případně má odklad povinné školní docházky

- má trvalé bydliště ve školském obvodu

- před 1. 9. 2021 dosáhne věku 3 let

Jak dítě přihlásit:

- vyplnit a podepsat přihlášku (ke stažení) + přiložit kopii rodného listu + čestné prohlášení o očkování (ke stažení) + kopii očkovacího průkazu

- doručit na adresu Základní škola a mateřská škola Lešany, Lešany 42, 257 44 Netvořice (poštou, vložit do schránky či osobně)

- nebo poslat do datové schránky školy (na ID adresu: twutmewt) či e- mailem s elektronickým podpisem (na adresu: reditel@zsmslesany.cz)