Duben 2021

Zobrazeno: 6582

Konzultační hodiny pro rodiče

Proběhnou v úterý 27. 4. 2021 od 15:30 hodin dle individuálního rozpisu, který rodiče obdrželi prostřednictvím e- mailu.

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lešany vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání:

Přijati byli uchazeči s těmito přidělenými čísly:

1

2

3

4

5

6

7

8

Návrat k prezenční výuce:

Základní škola

Od pondělí 12. 4. 2021 bude ZŠ Lešany otevřena pro žáky 1.- 5. ročníku v běžném režimu. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu hodin na druhé pololetí (již se podle něj vyučovalo v únoru).

Provoz školy bude probíhat jako v minulém období prezenční výuky:

I. třída (1. a 4. ročník)- příchod do školy 7:40, ráno a odpoledne mohou do družiny,

II. třída (2., 3. a 5. ročník)- příchod do školy v 8:05, odpoledne si děti po vyučování vyzvedávají rodiče buď před ZŠ, nebo po obědě před MŠ. 

Děti musí nosit chirurgické roušky či respirátor bez výdechového ventilu. Dospělí musí používat respirátor.

Vpustit do ZŠ smíme jen děti, které nejeví známky onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti apod.) a:

  • - buď prokáží testem, že jsou negativní (provádí se neinvazivní antigenní test samoodběrem, případně doložíte negativní výsledek testu z odběrového místa, který není starší než 48 hodin)
  • - nebo v 90 dnech před 12. 4. prodělaly onemocnění Covid- 19 (musíte předložit potvrzení z testovací laboratoře, to Vám na telefonické vyžádání zašlou obratem na Váš e- mail), pak se děti nemusí testovat

Proto vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do ZŠ budou v šatně, případně ve školní družině, nebo před budovou školy s Vaší pomocí děti  testovány antigenními testy. Počítejte prosím s 15 minutovým vyčkáním na výsledek testu.

Je- li výsledek:

- negativní, žák bude prezenčně vzděláván.

pozitivní, jste povinni si ho vzít domů a zajistit mu ještě testování na odběrovém místě RT- PCR metodou, na které Vám dětský lékař vystaví žádanku. K prezenční výuce se může žák navrátit buď po předložení negativního testu RT- PCR, nebo po skončení povinné izolace (lékař vystaví potvrzení o jejím ukončení).

Pokud test odmítáte, půjde Vaše dítě do 14 denní izolace, jejíž ukončení musí potvrdit dětský lékař. V této době mu bude zadávána domácí práce, jako kdyby byl nemocný. Pak se vrací k prezenčnímu vzdělávání.

Mateřská škola

Od pondělí 12. 4. 2021 bude MŠ Lešany otevřena pro děti v povinném předškolním vzdělávání.  Účast na předškolním vzdělávání je ze zákona pro Vaše děti povinná.

Roušky děti nosit nemusí, dospělí musí používat respirátor.

Pro vstup do MŠ platÍ stejné podmínky jako pro ZŠ, stejný bude i režim a způsob testování dětí.