Zápis do 1. ročníku

Zobrazeno: 6559

pro školní rok 2021/2022 proběhne v distanční podobě od 6. 4.  do 20. 4. 2021

pro děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31.8. 2021

 

 • zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole
 • žádost o přijetí dítěte a žádost o odklad povinné školní docházky bude k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.zsmslesany.cz
 • rodiče vyplní a podepíší Žádost o přijetí dítěte a přidají kopii rodného listu dítěte (doručí i ti, co žádají o odklad)- v Žádosti o přijetízákonný zástupce dítěte prohlašuje, že jedná ve shodě s druhým zákonným zástupcem při výběru základní školy
 • pokud žádáte o odklad, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, vyplníte a podepíšete i Žádost o odklad povinné školní docházky, k níž přiložíte doporučení školského poradenského zařízení k odkladu a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Výše uvedené písemnosti lze doručit škole v termínu od 6. 4.  do 20. 4. 2021 následovně:

 1. do datové schránky školy – twumewt
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsmslesany.cz (nelze poslat jen prostý e- mail)
 3. poštou na adresu Lešany 42, 257 44 Netvořice
 4. osobním podáním do poštovní schránky základní školy
 5. osobním podáním ve škole ve dnech 6. a 20. 4. 2021 od 13 do 15 hodin

 

Doplňující informace:

 • každému dítěti bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno e-mailem,
 • škola poskytuje všem svým žákům sešity a pracovní sešity zdarma, žákům prvního ročníku i výtvarné potřeby,
 • na webových stránkách školy www.zsmslesany.cz je zveřejněno „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ a„Jak pomoci rodičům“
 • prohlédnout si základní školu bude možné po jejím znovuotevření a pominutí všech bezpečnostních opatření,
 • do školního roku 2021- 2022 lze přijmout 25 žáků, přednostně budou přijímáni žáci s trvalým pobytem v obci Lešany a Břežany, dále děti šetileté a děti po odkladu povinné školní docházky