BŘEZEN 2021

Zobrazeno: 6678

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření

od 1. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost:

- dětí v mateřské škole

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy o žáků prvního stupně základní školy, pokud   jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy.

Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Distanční vzdělávání je povinné a jeho forma bude rodičům sdělena na jejich kontaktní e- mailové adresy.