Leden 2021

Zobrazeno: 6774

UPOZORNĚNÍ

Pro II. třídu (2., 3. a 5. ročník) je nařízena karanténa od 25. 1. do 30. 1 2021. 

Žáci I. třídy (1. a 4. ročník) se vyučují nadále a mohou navštěvovat i školní družinu.

 

Od 4. 1. 2021 budou naši školu navštěvovat všichni žáci od 1. do 5. ročníku.

Režim výuky bude stejný jako v období od listopadu:

I. třída (1. a 4. ročník) od 8:00 hodin
II. třída (2., 3. a 5. ročník) od 8:15 hodin

Školní družinu mohou ráno i odpoledne navštěvovat jen žáci zařazení do I. třídy.

Žáky ze II. třídy si musí rodiče po skončení vyučování vyzvednout u ZŠ nebo po obědě u MŠ.