Jaro 2022

Zobrazeno: 4378

Květen

- společná snídaně
- fotografování
- projekt Veselé zoubky
- taneční dopoledne
- výlet do ZOO
- sférické kino- mobilní planetárium

Duben

- návštěva Senátu ČR
- jarní besídka s prodejem výrobků žáků- výtěžek 4 000,- Kč zaslán prostřednictví Českého červeného kříže na pomoc Ukrajině
- čarodějnice ve ŠD
- divadelní představení
- soutěž Mladý zahrádkář v DDM v Benešově

Březen

- návštěva divadla GONG- představení Kniha džunglí