Jaro 2021

Zobrazeno: 6899

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

V úterý 15. 6. 2021 proběhnou v základní škole od 16:30 hodin třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.

S ředitelkou školy dořešíte úřední záležitosti, máte možnost si školu prohlédnout a dostanete informace o nadcházejícím školním roce a o tom, co budou děti do školy potřebovat.

 

DĚTSKÝ DEN

V úterý 1. 6. 2021 proběhl na zahradě školy Dětský den pro děti z mateřské i základní školy.

Velice děkujeme všem sponzorům za dary pro děti, které byly využity na odměny pro děti při různých soutěžích, případně budou ještě použity jako odměny pro děti při akcích v závěru školního roku.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

V úterý 1. 6. 2021 proběhlo na zahradě školy fotografování dětí z mateřské i základní školy.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Od 12. 5.. 2021 začala škola pracovat v běžném režimu, nemusejí se dodržovat homogenní skupiny dětí, a proto je pro všechny děti k dispozici i školní družina. V jejím rámci probíhají i zájmové kroužky:

-v úterý Výtvarný kroužek (vedoucí kroužku Kateřina Mrzílková)- poplatek 50,- Kč na výtvarný materiál

- ve středu Sportovní kroužek (vedoucí kroužku Kristýna Petrová)

- ve čtvrtek Taneční kroužek (vedoucí kroužku Vlasta Konečná)

 

DISTANČNÍ VÝUKA

V naší škole jsme velkou část školního roku vyučovali prezenčně, protože máme všechny žáky zařazeny v I. a ve II. třídě. Distanční výuku měli žáci jen v období od 14. 10 do 16. 11 2020 a od 1. 3. do 12. 4. 2021. Dobu uzavření školy jsme využili k přebudování maličké tělocvičny na novou učebnu a přestěhování školní družiny do příjemnějších prostor v západně orientované části přízemí školy s výhledem na školní zahradu.